çıbanın başını koparmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

ağır bir sorunun patlak vermesine yol açmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
çı-ba-nın ba-şı-nı ko-par-mak