çığır ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çığın kar üzerinde açtığı iz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Patika

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

İz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Yeni bir biçim, yöntem veya yol

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çı-ğır