çürük veya çürüğe çıkmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

birinin sağlam olmadığı anlaşılmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

sağlık durumunun elverişsiz olması yüzünden askerlik ödevinden bağışlanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "askerlik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çü-rük ve-ya çü-rü-ğe çık-mak