çürük para ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayarı düşük on akçe. "(zıt anlamlısı: sağ para)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

Örnek / Cümle; "Kazılarda birçok çürük para çıktı."


Hecelenişi / Hecelemesi;
çü-rük pa-ra