çözmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düğümlü, bağlı veya sarılı bir şeyi açmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

Örnek / Cümle; "Dolaşmış kabloyu zor çözdüm."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Düğmeyi iliğinden açmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Saçı açmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bulmaca, sorun vb.nin bilinmeyen, gizli noktasını bulup açıklamak, sonuca bağlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir problemde aranan sonucu, belli ögeler yardımıyla ortaya çıkarmak, halletmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, matematik"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir maddeyi çözücüyle çözündürmek, onun çözeltisini yapmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, kimya"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Çözgü ipini tezgâha yerleştirmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çöz-mek