çözebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çözme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çözme becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
çö-ze-bil-mek