çözdürülebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çözdürülme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çöz-dü-rü-le-bil-mek