çözünme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çözünmek işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir sıvı ile karışan katı, sıvı veya gaz durumundaki bir maddenin bu sıvı içinde homojen bir bütün oluşturacak biçimde karışması

Özelliği / Tipi / Türü; "kimya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çö-zün-me