çözümlemeli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, çözümsel, tahlilî, analitik

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çö-züm-le-me-li