çözümlemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çözümleme yoluyla bir şeyi incelemek, tahlil etmek, analiz etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Anlamı ve niteliği anlaşılamayan bir konuyu açıkladıktan sonra sonuca bağlamak, tahlil etmek, analiz etmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
çö-züm-le-mek