çözüm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir denklemde bilinmeyenlerin yerine konulduğunda o denklemi gerçekleştiren sayı veya sayılar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir problemi çözmek için verilenler üzerinde yapılacak işlemlerin gösterilmesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik"

İlişkili birleşik kelimeler; "çözüm yolu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çö-züm