çözülüm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çözülme işi, dağılım, bozgun

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sinir merkezleri arasındaki iş birliği ve uyumun bozulup kesilmesi

Özelliği / Tipi / Türü; "ruh bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çö-zü-lüm