çöreklenmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yılan halka durumunda kıvrılıp toplanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çökmek, çömelmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Rahat bir biçimde yayılıp oturmak

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yerde, orada yaşayanları rahatsız etme pahasına sürekli kalmak, yerleşmek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çö-rek-len-mek