çörek mantarı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ormanlık alanlarda yetişen bir tür mantar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çö-rek man-ta-rı