çöplük horozu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güzeli, çirkini ayırt etmeyen kadın düşkünü erkek

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,argo, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çöp-lük ho-ro-zu