çömez ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Medreselerde müderrisin hizmetine bakan ve ondan ders alan öğrenci

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Birinin kendi işini öğreterek yetiştirmeye başladığı kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Acemi


Hecelenişi / Hecelemesi;
çö-mez