çömelebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çömelme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çömelmeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
çö-me-le-bil-mek