ne demek?

Çölü çok olan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Derken orman bitti, önlerine kırlık, çöllük bir düz çıktı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

çöl-lük


► çorak