çökme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çökmek işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kısım yerin alttan yıkılarak alçalması

Özelliği / Tipi / Türü; "jeoloji"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Boya içindeki pigmentin ve dolgu maddelerinin zamanla kabın dibinde tortu oluşturması


Hecelenişi / Hecelemesi;
çök-me