çökkün ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çökmüş olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Vücut, akıl ve ruhça gücü azalmış olan

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çök-kün