çökerti ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Su içinde yüzer veya erimiş durumda bulunan maddelerin elverişli koşullar altında dibe çökerek tortullaşması olayı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,coğrafya"

İlişkili birleşik kelimeler; "çökerti sekisi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çö-ker-ti