çökeltebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çökeltme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,kimya"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çökeltmeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
çö-kel-te-bil-mek