çökel ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Taşan bir suyun çekildikten sonra bıraktığı tortu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çökelti. "(Çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çö-kel