âlemşümul ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Evrensel. "(Bütün insanlığı ilgilendiren)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿālem + şumūl


Hecelenişi / Hecelemesi;
â-lem-şü-mul