ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► evren

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim gök bilimi

Kökeni;

"Arapça ʿālem"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

► dünya

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"İnsan âlemde, hayal ettiği müddetçe yaşar."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Aynı konu ile ilgili kimseler

Tipi / Türü;

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu kimselerin uğraşlarının bütünü

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Geçen kışın tiyatro, cambazhane âlemlerini uzun uzun tasvir ediyordu."

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Belli bir gruptaki canlıların bütünü

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Hayvanlar âlemi."

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Durum ve şart

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Bıyıklı ne âlemlerde? Gene o iki küçük beyle haremde piyano odasında."

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Herkes, başkaları

Tipi / Türü;

zamir

Kullanımı;

"Bu yaptığından dolayı âleme rezil oldun."

8. Anlamı (eş anlamlısı):

► ortam

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Fakat onun Türk ve Müslüman dostları hep alafranga ve zengin bir âlemde yaşarlardı."

9. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendine özgü birçok niteliği bulunan şey

Tipi / Türü;

10. Anlamı (eş anlamlısı):

Farklı davranış içinde bulunan kimse

Tipi / Türü;

11. Anlamı (eş anlamlısı):

► eğlence

Tipi / Türü;

mecaz

Kullanımı;

"O gün evde iki gün önceki araba âlemlerini düşünüyordu."