ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► insanlık

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim eskimiş

Kökeni;

"Arapça ādemiyyet"

Hecelenişi / Hecelemesi;

âde-mi-yet