ne demek?

► güçsüzlük

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Memleketin selameti nazarıdikkate alınırsa bu güruha karşı âcizlik gösterilmeseydi kabine her işinde muvaffak olur ve bu serserilerden kurtulurdu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

âciz-lik

► beceriksizlik

Kullanımı;

"Dünyanın habercileri ve âlemin yol göstericileri olan duygu casusları, haberleri vermekte ve olayları duyurmakta âcizlik, ihmalkârlık, tembellik ve gevşeklik gösterdiler."