âcizane ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Söz söyleyen kimsenin, kendi yaptıklarını abartmamak için kullandığı `âcizlere yakışacak bir biçimde` anlamında kullanılan bir nezaket sözü

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿāciz + Farsça -āne


Hecelenişi / Hecelemesi;
â-ci-za-ne