ne demek?

Söz söyleyen kimsenin, kendi yaptıklarını abartmamak için kullandığı "âcizlere yakışacak bir biçimde" anlamında kullanılan bir nezaket sözü

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf

Kökeni;

"Arapça ʿāciz + Farsça -āne"

Kullanımı;

"Ben âcizane her dilden çakarım."

Hecelenişi / Hecelemesi;

âci-za-ne