ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir işi yapabilecek gücü, becerisi veya yeteneği olmayan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kökeni;

"Arapça ʿāciz"

Kullanımı;

"Dünyasını, çevresini, toplumu, kendi psikolojisini denetlemekten âciz insan, vücudu üzerine mutlak bir iktidar kurmanın peşine düşmüş."

İlişkili Atasözleri/Deyimler;

"âciz (veya âcizleri)""âciz kalmak"

Hecelenişi / Hecelemesi;

, -czi

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir durum karşısında çaresiz kalan

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Ne âciz heriflermiş, iki yıl daha dayanamazlar mıydı?"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Güçsüz veya çaresiz bir biçimde

Tipi / Türü;

zarf

Kullanımı;

"Ayaklarındaki postalların yarısı yok bir hâlde mart havasının sert soğuğunda âciz ve sefil titriyordu."