âşıkane ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Âşığa yaraşır bir biçimde olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿāşiḳ + Farsça -āne

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Âşığa yaraşır bir biçimde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
â-şı-ka-ne