âşık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun kimse.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿāşiḳ

Örnek / Cümle; "Adam arabasına aşık çıktı."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Birbirini seven bir çiftten kadına oranla genellikle erkeğe verilen ad.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Halk ozanı.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Dalgın, kalender kimse.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, teklifsiz konuşmada"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

`Ahbap, arkadaş` anlamında kullanılan bir seslenme sözü

Özelliği / Tipi / Türü; "ünlem, teklifsiz konuşmada"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Aşık kemiği.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, anatomi, (aşık)"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Aşırma.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mimarlık, (aşık)"

İlişkili birleşik kelimeler; "badeli âşık" "sırsıklam âşık" "aşık kemiği"

Hecelenişi / Hecelemesi;
â-şık