Çıfıtlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yahudilik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Hilekârlık, düzenbazlık.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Çı-fıt-lık