Çıfıt ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yahudi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ceḥūd

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Hileci, düzenbaz.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "çıfıt çarşısı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
Çı-fıt